Työpajat

Suosittelemme lämpimästi työpajan tilaamista mm. esitysten ja kiertueiden yhteyteen. Työpajan sisältö ja toteutustapa suunnitellaan aina tilaisuuden mukaan vastaamaan kulloisenkin kohderyhmän ja tilaajan tarpeita. Koreografi Aaltokosken lisäksi työpajan voi tilata companyn teosten parissa työskenteleviltä taiteilijoilta ja suunnittelijoilta. Tanssin eri osa-alueiden ohella työpajoissa voidaan perehtyä valo-, ääni- ja pukusuunnitteluun sekä videotaiteeseen. Kestoltaan työpajat voivat olla yhdestä useampaan päivään.

Koreografi Aaltokosken työpajoissa tutustutaan hänen liikekieleensä ja koreografiseen ajatteluunsa. Paitsi ammattilaisille, Aaltokoski pitää työpajoja tanssin opiskelijoille ja edistyneille harrastajille.

Aaltokoski on myös kokenut panelistikeskustelija. Hänen aikaisempi työnsä lastensuojelu- ja perhetyöntekijänä antaa kokemuksellisen näkökulman tanssin ja yleisesti taiteen eheyttävästä vaikutuksesta ja psykofyysisen tietoisuuden merkityksestä ihmiselle erilaisten elämänhallinnan ongelmien ennaltaehkäisyssä.

Esimerkkejä Aaltokosken työpajoista

Tanssin ammattilaiset ja ammattiin opiskelevat

Tekniikkatunti; kesto 60/90min
Kompositio / liikeimprovisaatio / välineitä koreografiseen työskentelyyn; kesto 90/120/180min
Luento, jossa koreografi kertoo taiteellisesta työstään ja esittää videonäytteitä teoksistaan

Tanssin edistyneet harrastajat (ikäsuositus 15v–)

Tekniikkatunti; kesto 45/60/90min
Tanssijantyö / kompositio; kesto 60/90/120min
Luento, joissa koreografi kertoo taiteellisesta työstään ja esittää videonäytteitä teoksistaan

 

Companyn muut työpajat ja luennot

  • Pilates
  • Kehonhuolto
  • Improvisaatio
  • Kontakti-improvisaatio
  • Tanssiteos valosuunnittelun lähtökohdista, projisoinnit ja lavastus
  • Tanssiteoksen äänisuunnittelu
  • Tanssiteoksen pukusuunnittelu
  • Tanssi ja video