Alpo Aaltokoski Open Audition 14.-16.1.2022

Marraskuulta 2021 siirtynyt Alpo Aaltokoski Companyn avoin koetanssi järjestetään 14.-16.1.2022 Aleksanterin teatterissa, osoitteessa Bulevardi 23–27, 00180 Helsinki.

(See in English below)

Suuren hakijamäärän takia (yli 100 hakemusta) koetanssi jaetaan useampaan ryhmään kolmena päivänä. Jokainen hakija osallistuu koetanssiin yhtenä päivänä. 

Otamme vastaan hakemuksia vielä 10.1.2022 asti. 

Lähetä avoin hakemus osoitteeseen info@aaltokoskicompany.fi.Liitä hakemukseen lyhyt esittely itsestäsi, josta käy ilmi koulutus ja aiempi työhistoria esiintyjänä.
Vastausviestissä annamme tarvittavat lisäohjeet.

Hakuinfo: Alpo Aaltokoski Company hakee seitsemää tanssijaa tuleviin tuotantoihin vuosille 2022-2024

Haemme tanssijoita syksyllä 2022 kantaesitettävään teokseen sekä Companyn repertoaariteoksiin: Pyörteitä, Okon Fuoko, Aina joku vie, Together ja Veljet. Uuteen teokseen etsimme tanssijoita, joilla on kokemusta nykytanssitekniikan lisäksi myös eri tanssigenreistä (katutanssi, kilpatanssi, kansantanssi, showtanssi jne.) Repertuaariteoksiin valittavilta tanssijoilta vaadimme hyvää nykytanssitekniikan osaamista ja karismaattista lavaolemusta. Työskentely on periodiluonteista, produktiosta riippuen 1,5-4kk pituisia jaksoja.

Huom! Koska kyseessä on yli 20 hengen tilaisuus, kaikilla osallistujilla on oltava koronapassi

***

From November 2021 transferred open audition will be held on 14-16ht of January 2022 at The Alexander Theatre, Bulevardi 23–27, 00180 Helsinki.

Due to the large number of applicants (over 100 applications), the audition will be divided into several groups over three days. Each applicant will participate in the audition on one day.

We will still accept applications until 10th of January 2022.

Send a free-form application to info@aaltokoskicompany.fi. Attach a brief introduction of yourself to your application, showing your education and previous work history as a performer.
In the reply message, we will provide the necessary additional instructions.

Info: Alpo Aaltokoski Company is looking for seven dancers for future productions in 2022-2024

We are looking for dancers for the premiere in the Autumn of 2022 and for the Company’s repertoire works: Whirls (Pyörteitä), Okon Fuoko, Take my hand (Aina joku vie), Together and Brothers (Veljet). For the new work, we are looking for dancers who have experience not only in contemporary dance technique but also in different dance genres (street dance, competitive dance, folk dance, show dance, etc.) From dancers selected for repertuaire pieces, we require good knowledge of contemporary dance technique and a charismatic stage presence. The work is periodic, depending on the production, 1.5-4 months long periods.

Note! As this is an event for more than 20 people, all participants must have a corona passport.

Jaa eteenpäin:

Tiedote 17.4.2024 | Vapaa julkaistavaksi heti Keväällä 2023 perustettu 50 vuoden iän saavuttaneiden tanssijoiden kollektiivi nostaa keskusteluun...

Lue lisää

Tänä vuonna turkulaisyleisö pääsee tutustumaan kiriitikoiden ylistämän ja yleisön arvostaman koreografi Alpo Aaltokosken työhön. Syksyllä Aaltokoski...

Lue lisää

Alpo Aaltokoski Companyn ja Leevi Madetojan Okon Fuoko – Näe minut nähdään helmikuussa Tanssin talossa, Helsingissä, ja huhtikuussa...

Lue lisää