Alpo Aaltokoski Company

”Koreografisen ajatteluni ytimenä on inhimillinen olemassaolo, ihmiskeho ja sen tuottama liike. Jo liike itsessään riittää teoksen tekemisen lähtökohdaksi.”

– Alpo Aaltokoski

Alpo Aaltokosken liikkeellinen käsialansa on uniikkia, jota hän on kehittänyt yli 30 vuotta. Hänen taiteensa keskiössä on ihminen, ihmisen keho ja sen tuottama liike. Koreografin pyrkimyksenä on ymmärtää ihmistä, ihmisen suhdetta toiseen ihmiseen ja ympäröivään maailmaan. Aaltokosken työt koskettavat inhimillisyydellään ja tuovat esiin ajankohtaisen näkökulman maailmasta. Koreografiat puhuttelevat yleisöjä yli kulttuuristen rajojen ja nostaa yksityisen yhteisen kokemuksen tasolle.

Tunnusomaista Aaltokosken teoksille on kokonaisvaltainen visuaalinen ajattelu. koreografiat tarjoavat tanssijoille useimmiten paljon tanssittavaa. Vahvan liikkeen sekä kiinnostavien ja tärkeiden teemojen myötä teokset koskettavat myös katsojia, joille tanssitaide ei ole ennestään tuttu taiteen muoto. Keskeisiä tunteita teoksissa on empatia ja inhimillisyys.

Navigatio - Stefan Bremer
Kuva: Stefan Bremer

Aaltokosken koreografioita on kiitelty ajatuksen kirkkaudesta

Vaikka erilaista liikemateriaalia onkin paljon, se ei ole sekavaa vaan pysyy hyvin oman koreografisen kehyksensä sisällä. Tämä kertoo tekijän ajatus olevan niin kirkas, että sen sisälle on avautunut riittävästi tilaa liikkua. Aaltokoski osaa liikuttaa isompaakin tanssijajoukkoa. Erityistä on se, että Aaltokoski uskaltaa käyttää jonoja ja rivejä, muotoja, jotka tarjoavat katsojalle hetkeksi suvantopaikan, jossa mieli pääsee hengähtämään ja ymmärtämisen toisinaan tuskainenkin prosessi voi levätä hetken. (Liisa Vihman, liikekieli.com 31.08.2015)

Pyörteitä - Marko Mäkinen
Kuva: Marko Mäkinen

Alpo Aaltokoski Company on kiistatta yksi kotimaisen nykytanssin peruspilareista

Company on perustettu vuonna 1995 esittämään nykytanssiteoksia koreografi-tanssitaiteilija Alpo Aaltokosken johdolla. Uransa aikana Aaltokoski on luonut yli 65 koreografiaa ja Companyn teoksia on esitetty lähes 30 maassa viidellä mantereella: Euroopassa, Aasiassa, Pohjois-Amerikassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Afrikassa.

Alpo Aaltokoski Company pyrkii toiminnallaan edistämään suomalaisen tanssitaiteen kehitystä työskentelemällä aktiivisesti taidetanssin aseman ja saavutettavuuden parantamiseksi. Companyn toiminta perustuu vahvoille oikeudenmukaisuuden ja yhteisöllisyyden periaatteille. Companyn tavoitteena on tehdä korkealaatuista tanssitaidetta ja luoda kulttuuria, jossa tanssi ja taide itsessään on arvo.

Tukijat

Yhteistyökumppanit

”Kaupallistuneessa maailmassa taide voi olla vielä se ainoa saareke, joka kykenee heijastelemaan mennyttä, olevaa ja tulevaa, vapaana tuloksellisuuden vaatimuksista.”

– Alpo Aaltokoski