OPEN AUDITION 20.11.2021

Alpo Aaltokoski Company is looking for seven dancers for future productions in 2022-2024

An open audition will be held on Saturday, November 20th. 10-16.00 at the Cable Factory in the rehearsal studio of Tanssin talo, Tallberginkatu 1, 00180 Helsinki. 

We are looking for dancers for the premiere in the Autumn of 2022 and for the Company’s repertoire works: Whirls (Pyörteitä), Okon Fuoko, Take my hand (Aina joku vie), Together and Brothers (Veljet). For the new work, we are looking for dancers who have experience not only in contemporary dance technique but also in different dance genres (street dance, competitive dance, folk dance, show dance, etc.) From dancers selected for repertuaire pieces, we require good knowledge of contemporary dance technique and a charismatic stage presence.

The work is periodic, depending on the production, 1.5-4 months long periods.

Send a free-form application by 15th of November by e-mail to info@aaltokoskicompany.fi

Attach a brief introduction of yourself to the application, showing training and previous work history as a performer.

In the reply message, we will provide the necessary additional instructions.

Note! We want to guarantee safe participation in the audition, so all participants must have a corona passport.

Okon Fuoko (2015) Photo: Ninna Lindström
Brothers / Veljet (2017) Photo: Tanja Ahola

Alpo Aaltokoski Company söker sju dansare för framtida produktioner 2022-2024

En öppen audition kommer att hållas lördagen den 20 november. 10-16.00 vid Kabelfabriken, i Tanssin talos träningsrum, Tallbergsgatan 1, 00180 Helsingfors.

Vi söker dansare till höstens 2022 premiär och till Companys repertoarverk: PyörteitäOkon FuokoAina joku vieTogether, samt Veljet.  Till det nya verket söker vi dansare som har erfarenhet av olika dansgenrer (fridans, streetdance, tävlingsdans, folkdans, showdans etc.) Från dande utvalda dansarna för repertuärstycken kräver vi god kunskap i dansteknik för fridans  och ett karismatiskt scennärvaro.

Arbetet är periodiskt, beroende på produktionen, 1,5-4 månader långa perioder.

Skicka en fri ansökan senast den 15 november via e-post till info@aaltokoskicompany.fi

Bifoga en kort introduktion av dig själv till ansökan, som visar utbildning och tidigare arbetshistoria som artist.
I svarsmeddelandet kommer vi att delge ytterligare nödvändiga instruktioner.

Notera! Vi vill garantera ett tryggt deltagande till auditionen, så alla deltagare måste ha ett coronapass.

Aina Joku Vie - Marko Mäkinen
Take my hand / Aina joku vie (2014) Photo: Marko Mäkinen

Alpo Aaltokoski Company hakee seitsemää tanssijaa tuleviin tuotantoihin vuosille 2022-2024 

Avoin koetanssitilaisuus järjestetään lauantaina 20.11. klo 10-16.00 Kaapelitehtaalla Tanssin talon harjoitussalissa, Tallberginkatu 1, 00180 Helsinki. 

Haemme tanssijoita syksyllä 2022 kantaesitettävään teokseen sekä Companyn repertoaariteoksiin: Pyörteitä, Okon Fuoko, Aina joku vie, Together ja Veljet. Uuteen teokseen etsimme tanssijoita, joilla on kokemusta nykytanssitekniikan lisäksi myös eri tanssigenreistä (katutanssi, kilpatanssi, kansantanssi, showtanssi jne.) Repertuaariteoksiin valittavilta tanssijoilta vaadimme hyvää nykytanssitekniikan osaamista ja karismaattista lavaolemusta.

Työskentely on periodiluonteista, produktiosta riippuen 1,5-4kk pituisia jaksoja.

Lähetä vapaamuotoinen hakemus 15.11. mennessä sähköpostilla osoitteeseen  info@aaltokoskicompany.fi

Liitä hakemukseen lyhyt esittely itsestäsi, josta käy ilmi koulutus ja aiempi työhistoria esiintyjänä.

Vastausviestissä annamme tarvittavat lisäohjeet.

Huom! Haluamme taata turvallisen osallistumisen koetanssiin, joten kaikilla osallistujilla on oltava koronapassi.

Together - Pekka Mäkinen
Together (2010) Photo: Pekka Mäkinen
Jaa eteenpäin:

Alpo Aaltokoski Company’s year 2022 was eventful and full of dancing. In the spring, the works Ups...

Read more

Masterpiece Whirls will take the stage again in the Tanssin talo Erkko hall from the 20th to the 22nd. October 2022. The...

Read more

Alpo Aaltokoski Company’s Whirls is a colorful contemporary ballet in the spirals of human greed, the...

Read more