Calendar

All events

Askelia äänten takaa

Together, Stoa, Helsinki

”Koreografisen ajatteluni ytimenä on inhimillinen olemassaolo, ihmiskeho ja sen tuottama liike. Jo liike itsessään riittää teoksen tekemisen lähtökohdaksi. Ajatuksen taustalla on omaksumani holistinen käsitys ihmisen kokonaisvaltaisuudesta, jossa kehokin on ”ajatteleva”. Kehossamme on tallentuneena oma elämänhistoriamme. Solu- ja geenitasolla kehoon on tallentunut lajin koko evoluutio.”
– Alpo Aaltokoski